Barbara Langman
Kontakt

Grunt pod nogami

Oferuję Państwu moją wiedzę i doświadczenie
w kilku dziedzinach psychologii, które wzajemnie się dopełniają.

Człowiek to istota skomplikowana i trudno go sprowadzić do jednego aspektu czy pojedynczej perspektywy. Warto więc - za Leopoldem Staffem -„zaokrąglić horyzont”.

Staram się łączyć dobrą znajomość biologicznych (mózgowych) podstaw ludzkiego zachowania z różnymi poglądami na temat jego zaburzeń. Istotne jest dla mnie stałe rozwijanie warsztatu pracy, by mieć możliwość jak najlepszego dopasowania metody terapii do trudności określonej Osoby.

Celem, który stawiam sobie w terapii, jest przywrócenie klientowi zdolności do normalnego życia i możliwości dalszego rozwoju. Krok za krokiem może on zbliżać się do bardziej pełnego poznania samego siebie
i świadomego wyboru dalszej drogi życiowej.

Zapraszam
podpis

Wszystkie prawa zastrzeżone © Barbara Langman 2015